ครอบคลุม Disruptive Technology ที่ขับเคลื่อนธุรกิจในยุคดิจิทัล

หน้าแรก > คลังเก็บ > บล็อก > Tenable.ep Explained (Thai)
image
Tenable.ep Explained (Thai)
image
กันยายน 30, 2021 บล็อก

 

Every company right now is feeling the strain of a fragmented workforce. Whether you have teams working in the office on newly designed shift patterns intended to minimise contact, an entire workforce working remotely from home, or a mixture of the two, there is a danger that things could get missed or neglected.

One thing for sure is that cybercriminals are not suffering from these problems and have in fact increased their activity in an attempt to take advantage of these uncertain times. With a workforce that is more spread out and with more devices and services now connected to the Internet, this offers cybercriminals more possible access points to attack.

Legacy cybersecurity systems cannot keep track of this new multi-point attack surface and this is where a comprehensive risk-based vulnerability management solution like Tenable.ep comes into its own.

If you would like to find out more about how Tenable.ep can help your cybersecurity needs, watch this video or click here.

“This video is in Thai”

(0)(0)